Regulasi

Peraturan yang Lebih Baik Bagi Keselamatan Pelanggan

Di ThinkForex, kami menyedari bahawa kepentingan utama semua peniaga adalah keselamatan berdagang melalui web. Pelanggan-pelanggan kami boleh berdagang dengan mudah dan selamat, ThinkForex didaftar sepenuhnya oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia ** (ASIC) di bawah Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia ** (AFSL) nombor 424700.
 

Pengendalian Wang Pelanggan 

Dana pelanggan ThinkForex dimulakan, dipantau dan tersebar mengikut peraturan kewangan pelanggan yang ketat, dan tidak ada usaha yang terkecuali dalam mengekalkan integriti dana yang diniagakan di platform kami. Semua margin bebas pelanggan * dipegang dalam akaun amanah dengan bank di peringkat atas termasuk di bank terbesar di Australia, Commonwealth Bank dan National Australia Bank. Sila ambil perhatian bahawa  dana operasi kami berlainan daripada akaun amanah atau akaun dimana wang yang disimpan untuk pelanggan kami. Pasukan Kewangan kami melaksanakan penyata penyesuaian aset dan liabiliti pelanggan mengikut garis panduan.

* Margin bebas (free margin) adalah jumlah dana yang tidak digunakan sebagai keperluan margin untuk posisi terbuka. Sebagai contoh, jika anda mempunyai ekuiti sebanyak $ 1,000 dalam akaun anda dan jumlah keperluan margin adalah $ 250, jumlah margin bebas adalah $ 750.

Perlindungan Data

ThinkForex dedikasi untuk melindungi privasi anda dan perlindungan maklumat peribadi dan kewangan anda dengan penjagaan yang maksimum. Kami mempunyai perisian keselamatan dan sistem terkemuka dan mempunyai prosedur yang ketat untuk melindungi maklumat anda.

Pengendalian Pertikaian

ThinkForex merupakan anggota Perkhidmatan Kewangan Ombudsman (FOS), luaran skim penyelesaian pertikaian Australia yang diluluskan. Sila lihat Dispute Handling Policy section selanjutnya.

Documentation Peraturan 

Untuk melihat semua dokumentasi undang-undang yang berkaitan, termasuk Perkhidmatan Panduan Kewangan dan Kenyataan Pendedahan Produk, sila lihat seksyen peraturan kami.

 

Contact ThinkForex

Australia

Level 11, 636 St. Kilda Road.

Melbourne, VIC, Australia 3004

AFSL Number: 424700

ABN Number: 69 158 361561


AU: +61 3 9093 3400

Email: support@thinkforex.com

UK

TF Global Markets (UK) Limited.

2 Copthall Avenue, London, EC2R 7DA.

FCA Number: 629628

Registration Number: 09042646


UK: +44 203 514 2374

CN: +86 21 6182 6817

Proud Supporter of:
Proud gold supporter of the Champion for Children Program - Unicef
Follow us