Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram

TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd mengumpul dan mengesahkan data pengenalan peribadi pemegang akaun kami, manakala mengesan kenyataan terperinci mengenai semua urus niaga yang dijalankan oleh pelanggan kami. Sebelum membuka akaun dengan TF Global Pasaran (Aust) Pty Ltd dokumen pengenalan yang sah yang dikeluarkan oleh kerajaan (SIM, ID Negeri, atau Pasport), bukti kediaman, dan maklumat akaun bank diperlukan, bersama-sama dengan akaun permohonan yang lengkap. Selain itu, TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd menjejaki semua transaksi mencurigakan pelanggan kami, dan transaksi yang dilaksanakan di bawah keadaan perdagangan yang tidak standard.


 • Semua dana pelanggan TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd disimpan di akaun berasingan yang ditetapkan hanya untuk deposit dan pengeluaran daripada pelanggan.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd memantau pembiayaan daripada pelbagai akaun bank dari luar negara.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd melaksanakan tindakan berdasarkan rangka kerja pencegahan pengubahan wang haram yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tidak menerima deposit wang tunai atau mengagihkan wang tunai di bawah sebarang keadaan.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tidak menerima deposit daripada pihak ketiga dalam apa jua bentuk.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd memastikan setiap deposit adalah datang dari nama akaun yang sama di dalam fail pelanggan.
 • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd berhak untuk menolak daripada memproses transaksi pada mana-mana peringkat di mana ianya dipercaya bahawa transaksi disambungkan dalam apa jua cara dengan pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah. Mengikut undang-undang antarabangsa, TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd tidak wajib untuk memaklumkan kepada pelanggan jika aktiviti yang mencurigakan dilaporkan kepada mana-mana badan-badan kawal selia atau undang-undang yang sama.

Prosedur Pembukaan Akaun - Ketahui Pelanggan Anda - Know Your Customer Policy (KYC)

Sebelum membuka akaun, TF Global Market (Aust) Pty Ltd akan mendokumenkan identiti, jenis perniagaan, pendapatan, sumber aset dan objektif pelaburan kepada setiap bakal pelanggan.

Walaupun kami mengalu-alukan pelanggan dari seluruh dunia, sekatan kerajaan bersama-sama dengan dasar-dasar syarikat kami melarang TF Global Market (Aust) Pty Ltd dari membuka akaun jika mereka berasal dari negara-negara terhad dan / atau OFAC dibenarkan berikut:

Afghanistan Fiji Namibia
Angola Former Yugoslavia Niger
Belarus Gambia Nigeria
Bolivia Ghana North Korea
Botswana Guinea Bissau Pakistan
Burma (Myanmar) Guinea Conakry Senegal
Cambodia Iran Sierra Leone
Central African Republic Iraq Somalia
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Kyrgyzstan Syria
Cuba Lebanon Tanzania
Democratic Republic of Congo Lesotho Togo
Ecuador Liberia Uganda
Eritrea Libya Yemen
Ethiopia Mali Zimbabwe
United States of America    


Keperluan Pembukaan Akaun dan Rangka Kerja:

ID foto - Berikut adalah bentuk pengenalan bergambar yang boleh diterima:
 • Pasport yang sah
 • ID kerajaan yang sah, seperti Lesen Memandu atau ID Negeri
 • Kad Pengenalan Kebangsaan sah
*Sila ambil perhatian bahawa semua ID foto disahkan melalui perisian pematuhan pihak ketiga.

Bukti Tempat Tinggal - Berikut adalah borang-borang bukti kediaman yang boleh diterima:
 • utiliti atau bil telefon, atau penyata bank
 • Semua bukti kediaman mesti aktif dan tidak ketinggalan zaman oleh lebih daripada 90 hari
 

Keperluan Bank Akaun

 • Semua pemegang akaun TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd mesti mempunyai akaun bank atau kad kredit yang sah dalam nama mereka
 • Kenyataan bank perlu menunjukkan nama dan alamat pendaftaran yang sama dengan permohonan mereka
 
Dasar Prosedur Pengeluaran 

Proses pengeluaran di TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd diperincikan di bawah, adalah dirangka berdasarkan garis panduan yang ketat untuk memastikan bahawa dana yang selamat dihantar pulang ke sumber yang asal.

 • Pelanggan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd mesti melengkapkan kertas yang ditandatangani atau permintaan pengeluaran digital yang mengandungi maklumat akaun yang betul.
 • Borang pengeluaran yang dikemukakan kepada jabatan perakaunan dari TF Global Market (Aust) Pty Ltd untuk diproses. Jabatan Perakaunan mengesahkan baki akaun bahawa tidak ada pegangan atau sekatan pengeluaran wang dari akaun, dan kemudian meluluskan permintaan pengeluaran, sementara menunggu kelulusan oleh jabatan kewangan.
 • The TF Global Markets (Aust) Pty Ltd mengulas semua permintaan pengeluaran yang diluluskan oleh Jabatan Perakaunan, mengesahkan dana asal yang dikeluarkan melalui kaedah yang sama dan deposit kepada pemegang akaun dalam fail. Jabatan kewangan juga mengkaji permintaan pengeluaran terhadap sejarah deposit pelanggan untuk memastikan tidak ada aktiviti yang mencurigakan, dan mengesahkan akaun bank itu dalam fail.
 • Permintaan pengeluaran diluluskan oleh jabatan kewangan TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd  dan dikembalikan kepada jabatan perakaunan, dan dana yang dikeluarkan kepada pelanggan.
 • Dalam keadaan di mana pengeluaran adalah ditandai untuk aktiviti yang mencurigakan, pengeluaran akan ditunda, sementara menunggu siasatan lanjut oleh kakitangan pengurusan TF Global Market (Aust).
 • Rakan kongsi pengurusan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd dengan jabatan kewangan melihat sama ada tindakan lanjut diperlukan dan, jika ada, pihak berkuasa yang berkaitan perlu dihubungi.

Ringkasan Pemenuhan

Prosedur pematuhan disenaraikan di atas adalah hanya sinopsis ringkas mengenai garis panduan yang tinggi diperhatikan oleh TF Global Market (Aust) Pty Ltd. Salinan dasar pematuhan yang terperinci disediakan untuk institusi yang layak, badan-badan kawal selia, dan rakan-rakan yang berkaitan. Untuk soalan tambahan mengenai dasar TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd, sila hubungi jabatan Pematuhan kami. Tiada penggantian atau pengubahsuaian yang akan diterima untuk keperluan di atas, jabatan Pematuhan TF Pasaran Global (Aust) Pty Ltd merizab penentuan muktamad mengenai kesahihan dokumen-dokumen.

Contact ThinkForex

Australia

Level 11, 636 St. Kilda Road.

Melbourne, VIC, Australia 3004

AFSL Number: 424700

ABN Number: 69 158 361561


AU: +61 3 9093 3400

Email: support@thinkforex.com

UK

TF Global Markets (UK) Limited.

2 Copthall Avenue, London, EC2R 7DA.

FCA Number: 629628

Registration Number: 09042646


UK: +44 203 514 2374

CN: +86 21 6182 6817

Proud Supporter of:
Proud gold supporter of the Champion for Children Program - Unicef
Follow us